סימן ההכר : עוקצי הפרחים כאורך העלים , במרגנית השדה עוקצי הפרחים ארוכים במידה ניכרת מהעלים .


לא עודכן