סימני שדה אופיינים המבדילים בין שני מיני הטמוסים 
טמוס מזרחי
פטוטרת קצרה יחסית, פריחה נקבית: קבוצות פרחים קטנות פריחה זכרית אשכלות צפופים ופירות מוארכים
טמוס מצוי
פטוטרת ארוכה מהטרף , בפריחה הנקבית אשכלות מרווחים, הפירות כמעט עגולים 
(ליאורה קרת)
 


לא עודכן