עבקנה נדיר הוא צמח-קנים רב-שנתי גבוה (2 מ'), הגדל בגדות נחלים ובבתי גידול לחים עם מי תהום גבוהים. מתרבה מקני שורש ושלוחות ויוצר עומדים צפופים. לטרף-העלה אוזניות רחבות. העלים העליונים זקופים בזמן הפריחה.
עבקנה נדיר פורח במשך כל הקיץ והסתיו, מיוני עד דצמבר. שערות המוץ התחתון יוצאות מעל לבסיסו (ואילו במין השכיח הן יוצאות מבסיסו). ראש המוץ התחתון תמים, אינו מתפצל לשיניים.
עבקנה נדיר אכן נדיר בארץ, גדל פה ושם בעמקים בצפון הארץ. תפוצתו העולמית משתרעת בארצות שסביב הים התיכון.

כתב מייק לבנה

לא עודכן