בן-חרדל מצוי הוא מצליב חד-שנתי זקוף, מסועף ונוקשה, גובהו 15–60 ס"מ. טעמו חריף כחרדל, במיוחד עלים צעירים וניצני פרחים. הגבעולים מכוסים בדלילות בשערות מפושקות. העלים כינוריים עד מנוצים. העלים התחתונים ערוכים בשושנת, נישאים על פטוטרות; העליונים יושבים.
בן-חרדל מצוי פורח מינואר עד אפריל. הפרח מצליב אופייני, גדול, אורך עלי הכותרת 2 ס"מ. צבעם צהוב או קרם, סימנם הבולט הוא היותם מעורקים בסגול. לעלה הכותרת טרף רחב וציפורן צרה וארוכה. התפרחת אשכול, והיא מתארכת עם הפריחה, כך שהפרט פורח במשך תקופה ארוכה. הפרי סרגלי באורך 3 ס"מ, בקצהו מקור חסר זרעים דמוי חרב. הפרי זקוף וצמוד לגבעול, אינו נפתח.
בן-חרדל מצוי גדל בשדות בור ובמעזבות. שכיח ואף שולט בכתמים מרהיבים. גדל בצפון הארץ ובמרכזה, וכן בערבה ובעבר הירדן המזרחי. תפוצתו העולמית משתרעת בארצות הים התיכון והמזרח התיכון.

כתב מייק לבנה

לא עודכן