אבקןהאבקןאבקניםהאבקניםזירמאבקאבקההאבקהאבקת אוגןהאוגןבשרניבשרנייםבשרניתהבשרניהבשרנייםהבשרניתאנדמיאנדמיתאנדמיםאנדמייםהאבקה הדדיתהאבקה עצמיתהאבקהההאבקההאבקת-רוחהאבקה ע"י חרקיםהאבקת-חרקיםלשונילשונייםפרח לשוניפרחים לשונייםמגורההמגורהמגורותהמגורותמלעןהמלעןמלעניםהמלעניםמלענימטפסמטפסיםצמח מטפסצמחים מטפסיםחד ביתיחד-ביתיצמח חד ביתיהלקטהלקטיםההלקטההלקטיםהלקטיפרח נכוןפרחים נכוניםגביע נכוןכותרת נכונהסוכךהסוכךסוככיםהסוככיםסוככיסוכך פשוטענבהענבותהענבההענבותפקעתפקעותהפקעתהפקעותפרפרניהפרפרניפרח פרפרניפרחים פרפרנייםהפרפרניים פרפרניתצינוריפרח צינוריצנוריפרח צנוריצינורייםהפרחים הצינורייםצנורייםהפרחים הצנוריים ציצת שורשיםציצת השורשיםציצת-שורשיםקנה-שורשקנה-השורשקני-שורשקני-השורשקנה שורשקנוקנתקנוקנותהקנוקנתהקנוקנותרבייה וגטטיביתרבייה אל-מיניתרבייה לא מיניתשלוחהשלוחותהשלוחההשלוחותהעליעלייםהעלייםעמוד-עליעמוד-העליצלקתצלקותהצלקתהצלקותעמוד העליעמוד עלינשירנשיריםדו-שפתנידו-שפתנייםשיפתנייםשפתנייםדמויית-סוכךדמויית סוכךדמויות-סוכךדמויות סוכךכנפיתהכנפיתכנפיותהכנפיותמתחלהמתחלגביעוןהגביעוןאונההאונהאונותהאונותעלה מפורץאשכולהאשכולאשכולותהאשכולות בית-גידולבית-הגידולבתי-גידולבתי-הגידול בן-שיחבני-שיחבני-השיחבצלהבצלבצליםהבצליםבצליגביעהגביעעלי-גביעעלי-הגביעגבעולהגבעולגבעוליםהגבעוליםגבעוליגזעהגזעגזעיםגזעיגיאופיטגיאופיטיםהגיאופיטיםגלדניגלדניגלדניים.דו-ביתידו-ביתייםדו-מינידו-מינייםאנדרוגיניאנדרוגינייםאנדרוגניאנדרוגנייםדו-קרניתתפרחת דו-קרניתהסתעפות דו-קרניתזכריזכרייםפרח זכריפרח אבקניפרחים זכרייםפרחים אבקנייםחד-מיניפרח חד-מיניפרחים חד-מינייםטרףהטרףטרפיםטרפייושביושביםעלה יושבעלים יושביםירוק-עדירוקי-עדכותרתהכותרתכותרותהכותרותכנהכנותהכנההכנותלשוניתהלשוניתלשוניותהלשוניותמורכבעלה מורכבמורכביםעלים מורכביםעלה מחולקעלים מחולקים מכבדמכבדמכבדיםהמכבדיםמנבגמנבגיםהמנבגהמנבגיםמנבגיעלים מנוציםעלה מנוצהעלים מנוציםמנוצה פעמייםמנוצים פעמייםמורכב-מנוצה מסורגיםעלים מסורגיםמעוצהמעוציםמעוצההמעוציםמעטפתמעטפותחפי-המעטפתהמעטפתמפורדמפורדיםמפרדתהמפרדתמפורץעלה מפורץמפורציםעלים מפורציםמצעיתהמצעיתמשונןמשוננתמשונניםנגדייםעלים נגדייםנדןנדן-העלהנדני-העליםניצן-רבייהניצני-רבייהניצני-הרבייה נצרהנצרנקביפרח נקביהפרח הנקביהפרחים הנקבייםאשוןאשוניםהאשוןהאשוניםסוכך מורכבמורכב (סוכך)סוככוןהסוככוןסוככוניםהסוככוניםסוככוני עוקץהעוקץעוקציםהעוקציםעוקצי עקץ עקציעלי-לואיעלי לואיעלי הלואיעלעלעלעליםהעלעליםעלעליהעלעלעפץהעפץעפציםהעפציםעפציעץהעץעציםהעציםעציעשבוניהעשבוניעשבונייםהעשבונייםפטוטרתהפטוטרתפטוטרותהפטוטרותפיוניתהפיוניתפיוניותהפיוניותפליט-תרבותפליטי-תרבותפליט תרבותפרח בלתי נכוןפרח לא נכוןפרחים לא נכוניםפרחים בלתי נכוניםפרודההפרודהפרודותהפרודותעטיףהעטיףעלי-העטיףעטיף פשוטהעטיף הפשוטעטיף מורכבעטיף כפולצבר מנבגיםצברי מנבגיםצברי המנבגיםצינור הפרחצנור הפרחצינור הכותרתצנור הכותרתציפההציפהציציתהציציתקרקפתהקרקפתקרקפותהקרקפותחד-שנתיחד-שנתייםרב-שנתירב-שנתייםרותמירותמיים רתמי רתמייםרעוףהרעוףרעופיםהרעופיםשושנת-עליםשושנת-העליםשושנות-העליםשושנתשזרההשזרהשזרותהשזרותשדרהשידרהשידרתשחלהשחלותהשחלההשחלותשחלה עליתשחלה עיליתהשחלה העליתהשחלה העיליתשחלה תחתיתהשחלה התחתיתשיבוליתשיבוליותהשיבוליתהשיבוליות שבלית שבליות השיבלית השבליותשיבולתהשיבולתשיבוליםהשיבוליםשיחהשיחשיחיםהשיחיםשיחיתלתניתלתנייםהתלתניהתלתנייםעלה-תלתניעלים-תלתנייםלבובהלבובדמוי-לבלבוביםדמויי-לבפשוטעלה פשוטפשוטיםעלים פשוטים תמיםעלה תמיםתמימיםעלים תמימיםתמימהשפה תמימהעלה-שחלהעלי-שחלהתרמילהתרמילתרמיליםהתרמיליםתרמילימאוצבעמאוצבעיםשסועהשסועשסועיםקריןסוף הקריןהקריןחפיםחפיהחפיםהחפהאבקיתהאבקיתאבקיותהאבקיותאצטרובלאצטרובליםהאצטרובלהאצטרובליםאשבולהאשבולביציתביציותהביציתהביציותבלוטבלוטיםהבלוטהבלוטיםבלוטיספלולהספלולבתהבתותהבתההבתותבתות-הספרבתות הספרכותרת גלגליתגלגליתגרגריםדורדוריםדורידרבןדורבןהדרבןהדורבןהפריהההפריההפרייהההפרייהזרעוןזרעוניםהזרעוןהזרעוניםטפילטפיליםטפיליהטפילהטפיליםחורשחורשיםהחורשהחורשיםחורשייערהיעריערותהיערותאנדוספרםהאנדוספרםחד-שפתניחד שפתניחד-שפתנייםחד שפתנייםיער-פארקכוסיתהכוסיתכפתורכפתוריםכפתוריפסיגפסיגיםהפסיגהפסיגיםפסיגיצופןהצופןצופניםצופניהצופניםשערה בלוטיתשערות בלוטיותהשערות הבלוטיותכרקוציכרקוצייםהכרקוציהכרקוצייםטרגקנתיהטרגקנתיטרגקנתייםהטרגקנתייםאגוזיתאגוזיותהאגוזיתהאגוזיותלאגוזיתלאגוזיותדו-זרעוןיובנילייםיובניליםגבעול רותמיכבוןכבונהכבוניםכָּבוּן"כבונה""כבון"
זיפן קטן-פרחים הוא דגני רב-שנתי, גדל בגושים צפופים, מסועף מבסיסו, נטוי עד זקוף, גובהו 90-20 ס"מ, בתנאים טובים יכול להתנשא לגובה של יותר ממטר אחד, בעל קנה שורש מסוקס קצר, שבו התנפחויות דמויות קשרים ולעתים יוצאים ניצנים בבסיס הצמח (באנגלית קרוי הצמח Knotroot bristle grass, לאמור: "זיפן ששורשיו בעלי קשרים").
נדני העלים קרחים,  קרין עובר במרכזם לאורכם. טרפי העלים סרגליים, מצטררים, קרחים, שטוחים, או מעט גלולים. הלשונית, הנמצאת בין טרף העלה לנדן, עשויה גדילי שערות. התפרחת מכבד גלילי מוארך וצר, עדין יחסית למיני זיפן אחרים בישראל, מכונס וצפוף למדי, דמוי שיבולת זקופה או כפופה, ניכרת במעטה בן 12-8 זיפים זהובים, היוצאים מבסיס השיבוליות, ארוכים פי 3-2 מהשיבוליות ואשר, להבדיל מאלה של זיפן מצוי, אינם נצמדים לבגדים ולפרוות בעלי חיים. הזיפים מסגילים או נעשים חומים עם התבגרות התפרחת. התפרחת העדינה היא שזכתה את המין בשמו (גם השם המדעי, parviflora, מלטינית: parvus – "קטן", flos – "פרח"). השיבוליות, ביצניות, מחודדות במידת מה, נישאות על עוקצים זעירים, כמעט יושבות, בודדות, על ציר התפרחת הקירח, צבען ירוק והן מאדימות לעתים עם ההבשלה, מכילות 2 פרחים תלת-אבקניים, התחתון שבהם עקר. הגלומות קצרות מהמוצים: התחתונה מחודדת, אורכה כשליש מהמוץ והעליונה ביצנית ומגיעה לכדי מחצית אורך המוץ.
זיפן קטן-פרחים פורח באביב ובקיץ. בית גידולו גדות נחלים ותעלות, ביצות וקרקעות לחות. הוא צמח חדש לפלורה של ישראל ונוסף אליה בשנת 2010, לאחר שנמצא בגדות תעלת הירדן המזרחית, סמוך לקו המים, ע"י שיר ורד והוגדר ע"י פרופסור שולץ (Hildemar Scholz, 1928-2012) מהגן הבוטני בברלין, שהיה בר-הסמכא העולמי בתחום הדגניים.  במקום מתקיימת אוכלוסיה יציבה בת מספר פרטים. זיפן קטן-פרחים נדיר בישראל ואינו ידוע מאתרים אחרים. מקורו של המין בצפון אמריקה ומשם חדר לאירופה.
זיפן קטן-פרחים תואר בשנת 1987 ע"י הבוטנאי הצרפתי קרגואלן (Michel Francois-Jacques Kerguelen, 1928-1999). למעשה, כבר בשנת 1804 תיאר הבוטנאי הצרפתי פוארה (Jean Louis Marie Poiret, 1755-1834) את המין, אך שייכו לסוג פוקה  (Cenchrus parviflorus).
שם הסוג המדעי, Setaria, כשם העברי, על שום הזיפים העוטפים את השיבוליות (מלטינית: seta - זיף; aria - בעל, לאמור: "בעל-זיפים"). השם העברי, זיפן, נזכר לראשונה במילון "ילקוט הצמחים", שערכו פ. אוירבך ומ. אזרחי (קרישבסקי), בשנת תר"ץ (1930).
בסוג זיפן יותר מ-100 מינים, 5 מהם נאספו בישראל.

כתב: דרור מלמדעודכן