עוקץ-עקרב שרוע הוא צמח חד-שנתי ששמו יאה לו: תפרחתו חד-צדדית, כפופה כשבלול או כזנב-עקרב. שמו הלועזי משמעו "נמשך לשמש", אך אין פרחיו פונים במיוחד לשמש. העלים אליפסיים רחבים.
עוקץ-עקרב שרוע פורח דוקא בעיצומו של קיץ, ממרס עד אוקטובר, בזכות מים שנאגרו בקרקע בית-גידולו. הפרח קטן, משפכי עד מסמרי, צבעו לבן עכור עם מרכז צהוב עז. במהלך הפריחה נפתחים פרחי התפרחת בזה אחר זה מלמטה למעלה, וכל קטע פורח מזדקף ומתיישר מתוך השבלול. התפרחת ללא חפים, הפרחים יושבים. הכותרת מאוחה ברוב אורכה כמשפך, ורק בקצה היא מפורדת ל-5 אונות מעוגלות בראשן. האבקנים נישאים על צינור הכותרת. הפרחים מואבקים על-ידי דבורים קטנות. סימני המין: עמוד העלי ארוך מהצלקת. בפרי רק פרודה אחת, ובה רק זרע אחד.
עוקץ-עקרב שרוע גדל בקרקעות כבדות המוצפות בחורף ומתייבשות בקיץ. נפוץ ברוב אזורי צפון הארץ ומרכזה. תפוצתו העולמית משתרעת בארצות הים התיכון והמזרח התיכון.
בסוג עוקץ-עקרב כ-145 מינים, 14 מהם נאספו בישראל.

כתב מייק לבנה

עודכן