סביניה עדינה היא מצליב חד-שנתי עדין ומבודר, המתבלט בפירותיו יותר מאשר בפרחיו. הצמח קירח, מסתעף דלילות מבסיסו. ענפיו זקופים, גובהו 13–22 ס"מ. גונו ירוק-מכחיל. פירותיו אליפטיים, עדינים, תלויים על עוקצים דקיקים וארוכים, והם הקובעים את הרושם של נופו הדליל. הפרי מזכיר את הפרי של משקפיים מצויים, אך הוא קירח, ארוך יותר, ופחות שטוח. העלים בשרניים מעט. העלים התחתונים ערוכים בשושנת, נישאים על פטוטרות, משוננים או חרוקים; העליונים יושבים, סרגליים, תמימים או עם אונות רדודות ובלתי סדירות.
סביניה עדינה פורחת מינואר עד אפריל, בעיקר בפברואר ובמרס. הפרח צנוע, ורוד–סגול, כל גודלו 4 מ"מ. אשכול הפרחים צפוף, אשכול הפירות מרווח בגלל התארכות העוקצים אחרי הפריחה. הפירות ציוריים, אליפסיים, אורכם 10 מ"מ, משתלשלים על עוקצים ארוכים. הפרי פחוס מצדדיו כפרי של הסוג משקפיים, מוקף מסגרת של עורק היקפי.
סביניה עדינה היא צמח נדיר בארץ, גדלה בבתי-גידול חוליים במדבריות-הדרום בלבד, בערבה ובתמנע, בחלוצה ובמישור ימין. תפוצתה העולמית משתרעת במדבריות-חול בצפון אפריקה ובדרום-מערב אסיה.

כתב מייק לבנה

עודכן