חד שנתי נמוך אך לא שרוע בעל כיסוי שערות רכות על כל חלקי הצמח. העלים מנוצים נושאים חמישה זוגות עלעלים דמויי ביצה בעלי חוד קטן. הפרחים בצבע צהוב בהיר בקוטר 5 מ"מ. העוקצים מתכופפים לאחר ההפריה והפירות תלויים בצידם התחתון של הענפים. הפרי בקוטר 5 מ"מ בעל חמש צלעות בולטות מכוסה בצפיפות בשערות רכות ואיננו קוצני. נמצא בערבה הדרומית בשולי שדות קיבוץ יטבתה. יתכן שמקורם של הזרעים בסחף מהרי אדום.

עודכן