צמח חד-שנתי קטן ממשפחת המצליבים, אכיל, לעליו טעם רענן האופייני למשפחתו מזכיר את זה של גרגיר הנחלים

עודכן