מין עשבוני רב-שנתי של מקור-חסידה.
מהצמחים הבודדים בארץ הפורחים כמעט כל השנה.
צמח חסר גבעול: כל העלים מרוכזים בשושנת בבסיס הצמח, צמודים לקרקע. הפרחים נישאים בסוככים על עמודי-פריחה קצרים חסרי-עלים. הפרח ורוד-סגול, מעט גדול יותר מאשר במינים הדומים לו, כמו מקור-חסידה מצוי ומקור-חסידה גזור, ואורך עלי הכותרת גדול פי 2–3 מאורך עלי הגביע. העלים גזורים כנוצה, עלעליהם מפורצים.
גדל בבתה של צומח עשבוני, במיוחד בקרקע הדוקה ובצידי דרכים. נפוץ בצפון הארץ ובמרכזה, שכיח ברום 800 עד 1,500 מ' בחרמון.
כתב מייק לבנה

לא עודכן