סלוודורה פרסית
סלק מצוי
סמבוק עשבוני
עדשת-מים גיבנת
עדשת-מים זעירה
עולש מצוי
עירית גדולה
עכובית הגלגל
ער אציל
פגופירון תרבותי
פטל לביד
פטל קדוש
פיגם מצוי
פרג תרבותי
פרעושית גלונית
פרקן עשבוני
צבר מצוי
צלף סחוסי
צלף קוצני
צתרה ורודה
צתרנית משובלת
קורנית מקורקפת
קזוח עקום
קטלב מצוי
קצח השדה
קצח ריסני
קריתמון ימי