סלוודורה פרסית
סלק מצוי
סמבוק עשבוני
סקליגריה כרתית
סרפד הכדורים
סרפד צורב
סרפד קרומי
עדשת-מים גיבנת
עדשת-מים זעירה
עולש מצוי
עירית גדולה
עכובית הגלגל
ער אציל
פגופירון תרבותי
פטל לביד
פטל קדוש
פיגם מצוי
פלפלון דמוי-אלה
פרג תרבותי
פרעושית גלונית
פרקן עשבוני
צבר מצוי
צלף מצרי
צלף סחוסי
צלף קוצני
צפורנית מרשל
צתרה ורודה
צתרנית משובלת
קוצן פשוט
קורנית מקורקפת
קזוח עקום
קטלב מצוי
קייצת מסולסלת
קייצת קנדית
קצח השדה
קצח ריסני
קריתמון ימי