נמצאו 24 צמחים, מציג דף 1 מתוך 1.
אנטינוריית האיים
Antinoria insularis
אנטינוריית האיים
בר-נורית חרמשי
Ceratocephala falcata
בר-נורית חרמשי
נורית אסיה
Ranunculus asiaticus
נורית אסיה
נורית ארסית
Ranunculus sceleratus
נורית ארסית
נורית הזיזים
Ranunculus muricatus
נורית הזיזים
נורית הלב
Ficaria verna
נורית הלב
נורית המים
Ranunculus peltatus
נורית המים
נורית המלל
Ranunculus marginatus
נורית המלל
נורית השדה
Ranunculus arvensis
נורית השדה
נורית השלג
Ranunculus demissus
נורית השלג
נורית זנובה
Ranunculus myosuroides
נורית זנובה
נורית חיקית
Ranunculus lateriflorus
נורית חיקית
נורית חרוקה
Ficaria ficarioides
נורית חרוקה
נורית ירושלים
Ranunculus millefolius
נורית ירושלים
נורית יתדית
Ranunculus cuneilaminatus
נורית יתדית
נורית כדורית
Ranunculus sphaerospermus
נורית כדורית
נורית  מניפנית
Ranunculus paludosus
נורית מניפנית
נורית נימית
Ranunculus trichophyllus
נורית נימית
נורית סלילנית
Ranunculus pinardii
נורית סלילנית
נורית עגולת-עלים
Ranunculus saniculifolius
נורית עגולת-עלים
נורית קושטא
Ranunculus constantinopolitanus
נורית קושטא
נורית קטנה
Ranunculus chius
נורית קטנה
ניסנית כינורית
Crepis reuteriana
ניסנית כינורית
צינורית גלילנית
Syringodium isoetifolium
צינורית גלילנית
גינון חסכוני במים