רותם המדבר
ריבס המדבר
ריבס חרמוני
רצועית הגליל
רקפת יוונית
רקפת מצויה
שבטוט מצוייץ
שום גבוה
שום הגליל
שום הנגב
שום שחור
שוש קרח
שושן צחור
שיזף שעיר
שיטה מלבינה
שיטת הסוכך
שפתן מצוי
שקד הרמון
שקד מצוי
שקד ערבי
שקד קטן-עלים
תורמוס ההרים
תורמוס צר-עלים
תמר מצוי