רוש עקוד
רותם המדבר
רקפת מצויה
שבטבט ענף
שבר לבן
שיכרון מרושת
שיכרון זהוב
שיכרון לבן
שיכרון מדברי
שיכרון פעוט
שיכרון קהה
שלוחית קרחת
שלוחית שעירה
שקד הרמון
שקד מצוי
שקד קטן-עלים
תורמוס ארץ-ישראלי
תורמוס ההרים
תורמוס צהוב