סביון אביבי
סולנום החדק
סולנום המקור
סולנום זיתני
סולנום שחור
סולנום שעיר
סחלב קדוש
סמבוק עשבוני
סמבוק שחור
סם-כלב מזרחי
ספלול השדה
ספלול מחוספס
ספלול מטפס
ספלול ססגוני
ספלול קטן
סרפד צורב
סתוונית בכירה
סתוונית החרמון
סתוונית היורה
סתוונית הקליפות
סתוונית התשבץ
סתוונית טוביה
סתוונית ירושלים
סתוונית קִצרת עלים
סתוונית שימפר
עוקץ-עקרב ים-המלח
עוקץ-עקרב מדברי
ערידת הביצות
עשנן גדול-פרי
עשנן צפוף
פרג אגסני
פרג הכרמל
פרג מוארך
פרג סורי
פרג סיני
פרג סמור
פרג תרבותי
פרגה צהובה
פרע מנוקב
פתילת-המדבר הגדולה
צחנן מבאיש
קזוח תלת-קרני
קיסוס החורש
קיקיון מצוי