סביון אביבי
סולנום החדק
סולנום המקור
סולנום זיתני
סולנום שחור
סולנום שעיר
סחלב קדוש
סמבוק עשבוני
סמבוק שחור
סם-כלב מזרחי
סרפד הכדורים
סרפד צורב
סרפד קרומי
סתוונית בכירה
סתוונית החרמון
סתוונית היורה
סתוונית הקליפות
סתוונית התשבץ
סתוונית טוביה
סתוונית ירושלים
סתוונית קִצרת עלים
סתוונית שימפר
עוקץ-עקרב מדברי
ערידת הביצות
עשנן גדול-פרי
עשנן צפוף
פרג אגסני
פרג הכרמל
פרג מוארך
פרג סורי
פרג סיני
פרג סמור
פרג תרבותי
פרגה צהובה
פרע מנוקב
פתילת-המדבר הגדולה
צחנן מבאיש
קזוח תלת-קרני
קיקיון מצוי