קדד אדום-פרחים
קדד אהרנברג
קדד אפיל
קדד ארץ-ישראלי
קדד באר שבע
קדד בירותי
קדד בית-הלחמי
קדד גדול-פרי
קדד דליל
קדד דמשקאי
קדד האורנים
קדד האנקולים
קדד האצבעות
קדד הטבעות
קדד הישימון
קדד הנגב
קדד הסיף
קדד הקרקפות
קדד השרף
קדד זעיר
קדד חרמוני
קדד ים-המלח
קדד יפה
קדד מדברי
קדד מפורץ
קדד מצליב
קדד מקומט
קדד משולחף
קדד משייני
קדד נאה
קדד סיבר
קדד ספרדי
קדד פיינברון
קדד קדוש
קדד קהירי
קדד קוטבי
קדד קוצני
קדד קיפודי
קדד קצר-שיבולת
קדד קרקשי
קדד שימפר
קדד שעיר
קוטב גדול-כנף
קוטב דו-זיזי
קוטב מכונף
קוטב מצוי
קוטב רך
קוטולה קחוונית
קוכיה הודית
קוסיניה חרמונית
קוציץ סורי
קוצן גיארדו
קוצן מכונף
קוצן פשוט
קוצן קיפח
קורטם דק
קורטם מבריק
קורטם מכחיל
קורטם פרסי
קורידלית הסלעים
קורידלית פיגמית
קורנית מקורקפת
קורסיניה מיובלת
קזוארינה דקיקה
קזוח עקום
קזוח תלת-קרני
קחווינה חרמונית
קחוון אליעזר
קחוון ארצישראלי
קחוון גולני
קחוון דל אונות
קחוון הגליל
קחוון הגממות
קחוון החוף
קחוון החרמון
קחוון הנגב
קחוון הצבעים
קחוון חברוני
קחוון יווני
קחוון ים-המלח
קחוון מצוי
קחוון מקופח
קחוון פלישתי
קחוון קטום-מוצים
קחוון קצר-פירות
קחוון רב-קרניים
קחוון שקוף
קחוונית מצויה
קחוינה מקרינה
קטלב מצוי
קידה שעירה
קיטה סוככנית
קיטה רותמית
קייצת מסולסלת
קייצת קנדית
קיסוס החורש
קיסוסית קוצנית
קיפודית הקרקפת
קיפודן בלנש
קיפודן גיירדו
קיפודן דביק
קיפודן מצוי
קיפודן פלישתי
קיצנית אשכולית
קיצנית כרתית
קיצנית צמרנית
קיצנית צפופת-עלים
קיצנית קרירה
קיקיון מצוי
קלינופודיון מנוצה
קנה קוצני
קנה מצוי
קנה-סוכר גבוה
קנה-סוכר מצרי
קנרס סורי
קערורית נאדית
קערורית סגולה
קערורית שיחנית
קצח ארוך-שפה
קצח הציפורן
קצח השדה
קצח זעיר פרחים
קצח ריסני
קרד שסוע
קרדה דרומית
קרדה מכסיפה
קרדומית השדה
קרדמין שעיר
קרדריה מצויה
קרדת המדבר
קרוטלריה מצרית
קרטונאורון מאונקל
קריתמון ימי
קרנונית דביקה
קרנונית דו-בדית
קרנונית לקויה
קרנונית מדוקרנת
קרנונית נפוחה
קרנונית שבירה
קרנונית שעירה
קרן-יעל סורית
קרנן טבול
קרנן טבוע
קרסולה מכונפת
קרסולת השלולית
קרצף מבורך
קרקפן נמוך
קרקש צהוב
קרקש קיליקי