פאוצרוס חלק
פברוניה זעירה
פברוניה ריסנית
פגוניה דביקה
פגוניה ערבית
פגוניה צרת-עלים
פגוניה קטנת-פרחים
פגוניה רכה
פגונית סיני
פגופירון תרבותי
פואה מצויה
פואנית איטלקית
פואת הצבעים
פומה פרסית
פוסומברוניה דשואה
פוקה דלילה
פוקה קוצנית
פורסקליאה שבירה
פטל לביד
פטל קדוש
פטרוגוניום חינני
פיגם מצוי
פיגמית מגובששת
פיגמית מצויה
פיגמית פור
פיטולקה אמריקאית
פילגון אנטולי
פילגון ארץ-ישראלי
פילגון מדברי
פילגון מפתיע
פילגון מצוי
פילגון צמיר
פילגון קפוץ
פילונוטיס הרומח
פילונוטיס צפוף
פיסטיה צפה
פיסידנס זעיר
פיסידנס ירקרק
פיסידנס עב-זיף
פיסידנס שחוח
פיסקומיטריום רחב-פה
פיקוס בנגלי
פיקוס בת-שיקמה
פיקוס השדרות
פיקוס השיקמה
פיקוס קדוש
פלאורוכטה מחוספסת
פלאורידיום מרצעני
פלגיוכזמה חגוית
פלגית שיחנית
פלומית בובה
פלופיה חבלבלית
פליה עולשית
פלפלון דמוי-אלה
פסאודוקרוסידיום חדוד
פספלון דו-טורי
פספלון מורחב
פספלת התאומים
פעמונית גפורה
פעמונית אמיתית
פעמונית דמשקאית
פעמונית הדורה
פעמונית החומות
פעמונית הצלצל
פעמונית זיפנית
פעמונית ירושלים
פעמונית כוכבנית
פעמונית משוננת
פעמונית צידונית
פעמונית קטנה
פעמונית קיפחת
פקטורית אשרסון
פקעון נאה
פרג אגסני
פרג הכרמל
פרג זיפני
פרג מוארך
פרג נחות
פרג סורי
פרג סיני
פרג סמור
פרג תרבותי
פרגה אדומה
פרגה מקרינה
פרגה ערבית
פרגה צהובה
פרגה קרחת
פרגת ארם-צובא
פרודותיים מכורבלות
פרולניה מורחבת
פריינית קירחת
פריינית שרועה
פרנקניה מאובקת
פרנקניה שעירה
פרסה דלת-תרמילים
פרסה מקרינה
פרסה משונצת
פרסה רבת-תרמילים
פרסטיה מצרית
פרסיון גדול
פרע אזובי
פרע לבנוני
פרע מחודד
פרע מחוספס
פרע מנוקב
פרע מסולסל
פרע צמיר
פרע קטן-עלים
פרע ריחני
פרעושית החורן
פרעושית גלונית
פרעושית טיונית
פרעושית מסולסלת
פרעושית משלשלת
פרעושית סיצילית
פרעושית ערבית
פרקינסוניה שיכנית
פרקן עשבוני
פרתניון אפיל
פשטה שרועה
פשתה אשונה
פשתה גדולה
פשתה מצויה
פשתה צרת-עלים
פשתה שעירה
פשתה תרבותית
פשתנית ארם צובא
פשתנית אשקלון
פשתנית זעירה
פשתנית יפו
פשתנית מלבינה
פשתנית משולשת
פשתנית ססגונית
פשתנית קטנת-פרחים
פשתנית ריסנית
פשתת החוף
פשתת המכבד
פתילת-המדבר הגדולה