סבונית השדה
סביון אביבי
סביון ההרים
סביון הערבות
סביון יפו
סביון פשוט
סביון צהוב
סגולית הכלאיים
סגולית חרמשית
סגולית מחומשת
סגולית נאה
סגינה זעירה
סגינה חופית
סגל תמים
סהרון משתלשל
סהרונית הצלב
סווד איצטרובלי
סוויניה עדינה
סולנום החדק
סולנום המקור
סולנום זיתני
סולנום שחור
סולנום שעיר
סומקן דוקרני
סומקן המשי
סומקן מעוצה
סומקן ענקי
סוף הקרין
סוף מצוי
סוף צר-עלים
סוף רחב-עלים
סותביה שחרחורת
סחלב איטלקי
סחלב אנטולי
סחלב הביצות
סחלב הגליל
סחלב השקיק
סחלב מצוייר
סחלב נקוד
סחלב סורי
סחלב פרפרני
סחלב קדוש
סחלב ריחני
סחלב שלוש-השיניים
סחלבן החורש
סיגל עטוי
סיגל צנוע
סיגל קטן
סיגל ריחני
סידה מחודדת
סידה קוצנית
סייגית מבריקה
סייפן התבואה
סייפן סגול
סילון קוצני
סינטריכיה בכורה
סינטריכיה הררית
סינטריכיה חלקת-מלען
סינפיטון ארץ-ישראלי
סיסון קיפח
סיסן אשון
סיסן זוני
סיסנית הבולבוסין
סיסנית הביצות
סיסנית הגינות
סיסנית היערות
סיסנית חד-שנתית
סיסנית סיני
סירה קוצנית
סכיכון דביק
סכיכון משונן
סלביניה צפה
סלוודורה פרסית
סלולית החומות
סלולית השושנת
סלולית חומה
סלולית כהה
סלולית עבת-שוליים
סלולית קצרת-עלים
סלסילה מצויה
סלסילת הכרמל
סלק מצוי
סמבוק עשבוני
סמבוק שחור
סם-כלב מזרחי
סמר אפרפר
סמר הפרקים
סמר חד
סמר ימי
סמר מחוייץ
סמר מצוי
סמר מרצעני
סמר ענף
סמר ערבי
סמר קרקפתי
סנא כהה
סנא מדברי
סנא מחודד
ססבניה מצרית
ספה המים
ספלול הגליל
ספלול השדה
ספלול מחוספס
ספלול מטפס
ספלול ססגוני
ספלול קטן
ספלילה טבורית
ספלילה מצויה
ספרוקרפוס מישלי
סקליגריה חרמונית
סקליגריה כרתית
סקלרופודיום טורט
סקלרופודיום פושט
סרב חד-קוצי
סרפד החולה
סרפד הכדורים
סרפד צורב
סרפד קרומי
סתוונית בכירה
סתוונית החרמון
סתוונית היורה
סתוונית הנגב
סתוונית הקליפות
סתוונית הרמון
סתוונית התשבץ
סתוונית טוביה
סתוונית ירושלים
סתוונית קִצרת עלים
סתוונית שימפר