נאדיד המים
נאדיד עדין
נדד סורי
נהרונית קרומית
נהרונית חוטית
נהרונית לופתת
נהרונית מסולסלת
נהרונית מסרקנית
נהרונית נימית
נהרונית צפה
נואית חרמונית
נואית קוצנית
נוניאה כרסנית
נוניאה נאה
נוניאה פלשתית
נוניאה קהה
נופר צהוב
נוציץ המדבר
נוציץ מנוצה
נוציץ עטוף
נוצנית כדורית
נורית אסיה
נורית ארסית
נורית הזיזים
נורית הלב
נורית המים
נורית המלל
נורית השדה
נורית השלג
נורית זנובה
נורית חיקית
נורית חרוקה
נורית ירושלים
נורית יתדית
נורית כדורית
נורית מניפנית
נורית נימית
נורית סלילנית
נורית עגולת-עלים
נורית קושטא
נורית קטנה
נזמית לופתת
נזמית ארגמנית
נזמית ארם-צובא
נזמית הכתמים
נזמית לבנה
נזמית מקווות
נזמית קטועה
נזרית חופית
נזרית מדברית
נטופית המדבר
נטופית רפואית
נטופית שעירה
ניאוטינאה תמימה
ניידה קטנה
ניידת החוף
ניל מכסיף
נימית ממולענת
נימפאה לבנה
נימפאה תכולה
ניסמנית טקסס
ניסמנית קיפחת
ניסנית ארץ-ישראלית
ניסנית דו-קרנית
ניסנית הבולבוסין
ניסנית זיפנית
ניסנית ירושלמית
ניסנית כינורית
ניסנית מיובלת
ניסנית מעוצה
ניסנית נאה
ניסנית סורית
ניסנית קטנת-פרחים
ניסנית שיכנית
ניקנדרה בוענית
נירית הקמה
נענע הכדורים
נענע המים
נענע משובלת
נעצוצית סבוכה
נפית איטלקית
נפית הבשן
נפית כפופה
נפית מגובבת
נפית קיליקית
נץ-חלב אזמלני
נץ-חלב אייג
נץ-חלב בצלצולי
נץ-חלב דק העלים
נץ-חלב הערבי
נץ-חלב הרודיון
נץ-חלב הררי
נץ-חלב חום
נץ-חלב מפושק
נץ-חלב צרפתי
נץ-חלב שטוח-עלים
נץ-חלב שעיר
נקרה מישורית
נרדורית מזרחית
נר-הלילה הדו-שנתי
נר-הלילה הורוד
נר-הלילה החופי
נר-הלילה המפוצל
נרקיס מצוי
נרקיס סתווי
נשרן הדוחן
נשרן מכחיל
נשרן צפוף
נשרן שעיר