לאוקודון זנוב
לבדן פנסילבני
לבדנית הביצות
לבדנית צהבהבת
לבנה רפואי
לבנונית ימית
לובד המדבר
לוביה מצרית
לוגפייה צרפתית
לוגפיית השדה
לוטונית מדוקרנת
לוטוס אילתי
לוטוס דקיק
לוטוס הביצות
לוטוס יהודה
לוטוס מדברי
לוטוס מכסיף
לוטוס מצוי
לוטוס מקרין
לוטוס משונץ
לוטוס נאכל
לוטוס צר-עלים
לוטוס קרח
לוטוס ריסני
לוטוס שעיר
לוטם מרווני
לוטם שעיר
לוטמית דביקה
לוטמית המטאטא
לוטמית ערבית
לוליינית מעובה
לוניאה מגובבת
לוניאה מחודדת
לוניאה צרת עלים
לוניאה קוצנית
לוניאה ריכפתית
לוניאה שרועה
לוע-ארי גדול
לוע-ארי סיצילי
לועית ארוכת גביע
לועית קטנה
לוענית גדולה
לוענית גדולת עלים
לוענית החולות
לוענית הלבנון
לוענית המדבר
לוענית יריחו
לוענית מפושקת
לוענית מצויה
לוענית פינר
לוף ארץ-ישראלי
לוף ירוק
לוף מאורך
לוף מנומר
לופית מצויה
לחך משתנה
לחך אזמלני
לחך בלוטי
לחך בשרני
לחך גדול
לחך גלילני
לחך הודי
לחך החולות
לחך החוף
לחך המלחות
לחך חום-לוע
לחך כרתי
לחך לופת
לחך מלבין
לחך מצוי
לחך משונן
לחך סגלגל
לחך פעוט
לחך ריסני
לחך שסוע
לחן לביד
ליבן משולש
לימוסלת המים
ליסאה סורית
ליסימכיה מסופקת
ליפיה זוחלת
לכיד איטלקי
לכיד הנחלים
לכיד קוצני
לנטנה ססגונית
לעוסית מטפסת
לענה חד-זרעית
לענה שיחנית
לענת המדבר
לענת יהודה
לפופית החוף
לפופית החיצים
לפופית הקיסוס
לפופית כפנית
לפופית משולשת
לפופית רגל-העז
לפטובריום אגסי
לפטודיקטיום הגדות
לפית סיני
לפית שיכנית
לפסנה ענפה
לפתית מצויה
לקוקיה כרתית
לשון-אפעה קטנה
לשון-אפעה רבת-עלים
לשון-כלב הררית
לשון-כלב כרתית
לשון-פר איטלקית
לשון-פר מדברית
לשון-פר מזרחית
לשון-פר מצויה
לשון-פר מצרית
לשון-פר סמורה
לשון-שור נגבית
לשישית בוצינית
לשישית הצבעים
לשישית השיח
לשישית מקומטת
לשנן בובה