טבורית נטויה
טבק השיח
טגטס קטנה
טובענית העוקצים
טובענית קטומה
טופח אדום
טופח ארך העמוד
טופח גדול
טופח דביק
טופח הגליל
טופח הסלעים
טופח השלוחות
טופח זקוף
טופח חד-שנתי
טופח חכלילי
טופח ירושלים
טופח כדורי
טופח מצוי
טופח נאה
טופח ספרדי
טופח עדין
טופח עדשתי
טופח קסיוס
טופח ריסני
טופח שעיר
טופל אדום
טורגניה רחבת-עלים
טורגנית שומרית
טורטלה גלולה
טורטלה מבהיקה
טוֹרטֶלה צהבהבה
טוריים מדבריים
טוריים זיפניים
טוריים מצויים
טוריים צרי-עלים
טוריים קטנים
טורית רפה
טחובית דו-גונית
טחובית דון
טחובית דשואה
טחובית הדיונות
טחובית זקופה
טחובית כסופה
טחובית מגוונת
טחובית מתפתלת
טחובית נימית
טחובית קעורה
טחובית רעופה
טחובית שרשונית
טטרקליניס מפריק
טיון דביק
טיון חריף
טיונית החולות
טימיאלה זקנית
טיסדליה שסועה
טלפיון חרמוני
טלפיון כדורי
טמוס מזרחי
טמוס מצוי
טפרוסיה נאה
טפרוסיה נובית
טרגיוניה גחונית
טריכוסטומום קצר-שיניים
טרשנית שרועה