וויסיה דחוסה
וושינגטוניה חסונה
וינקה עשבונית
ויתניה משכרת
וליסנריה סלולה
ולריינה איטלקית
ולריינית דוקרנית
ולריינית הדיסקוס
ולריינית הקרינים
ולריינית זעירה
ולריינית מאוצבעת
ולריינית מזרחית
ולריינית מכונפת
ולריינית משולחפת
ולריינית עטורה
ולריינית ערבתית
ולריינית קוטשי
ולריינית קטועה
ולריינית קשת-פרי
ורבורגינת פקטורובסקי
ורבנה רפואית
ורבנה שרועה
ורד דביק
ורד הכלב
ורד צידוני
ורוניקה אפרפרה
ורוניקה דביקה
ורוניקה לבנה
ורוניקה מבריקה
ורוניקה מזרחית
ורוניקה סורית
ורוניקה עדינה
ורוניקה פרסית
ורוניקה קטנת פרחים
ורוניקה קיסוסית
ורוניקה קירחת
ורוניקת החולה
ורוניקת המים
ורוניקת השדה