הגה מצויה
הדס מצוי
הורמוצקיה מגובבת
היביסקוס משולש
היביסקוס סגלגל
היגרואמבליסטגיום עקשני
הידרוגוניום הנחלים
הילל חרמוני
הילל מקומט
הילל קטן
היפוכריס נדיר
היפוכריס קרח
הרדוף הנחלים
הרדופנין הציצית
הרדופנין אשון
הרדופנין יהודה
הרדופנין מנוצה
הרדופנין מפותל
הרדופנין נמוך
הרדופנין סורי
הרדופנין צר-עלים
הרדופנין רך
הרנוג השיטים
הרקלאון נמוך
הררית קטנה
הררית שעירה