דבורנית הקטיפה
דבורנית גדולה
דבורנית דינסמור
דבורנית הדבורה
דבורנית כחלחלה
דבורנית נאה
דבורנית צהובה
דבורנית צהובת-שוליים
דבורנית שחומה
דבקה אמיתית
דבקה אפורה
דבקה דקיקה
דבקה זיפנית
דבקה זנובה
דבקה מפושקת
דבקה משולשת
דבקה משחירה
דבקה סורית
דבקה שרועה
דבקון הזית
דבקנית הפרקים
דבקנית עטורה
דבקת האפונים
דבקת הדורים
דבקת החומות
דבקת הלבנון
דבקת הנחלים
דבקת הפטמות
דבקת יהודה
דבקת ירושלים
דבקת יריחו
דבקת סמואלסון
דבקת פלשת
דבשה איטלקית
דבשה הדורה
דבשה הודית
דבשה לבנה
דבשה מחורצת
דבשה סיצילית
דגנה הודית
דגנין בירותי
דגנין גמוד
דגנין מצוי
דגנין קהה
דובדבן שרוע
דוגון ירושלמי
דודא רפואי
דודוניאה דביקה
דוחן אשון
דוחן זוחל
דוחן נימי
דוחן קיפח
דוחן תרבותי
דו-כנף ריחני
דולב מזרחי
דום מצרי
דו-מוץ חום
דו-מוץ מעורק
דונגית ארץ-ישראלית
דו-פרית מכורבלת
דו-פרית תמימה
דו-פרק חופי
דו-קרן מדברית
דורבנית התבור
דורבנית סגולה
דורבנית שעירה
דורה רותמית
דורה תרבותית
דורית השדה
דורית רפה
דורת ארם-צובא
דושן שעיר
דושנית אשונה
דושנית הטוף
דושנית הכרמים
דושנית המדבר
דושנית חדודה
דושנית רעופה
דחנית השלחין
דחנית התרנגולים
דטורה אכזרית
דטורה זקופת-פרי
דטורה נטוית-פרי
דיקרנלה רבת-אנפין
דלעת-נחש מצויה
דלעת-נחש סורית
דל-קרניים כרמלי
דם-המכבים האדום
דמומית ארץ-ישראלית
דמומית השדה
דמומית משוננת
דמומית עבת-שיבולת
דמומית קטנת-פרי
דמיה לבידה
דמסון כוכבני
דמסון רב-זרעים
דנדנה רפואית
דנתונית החולות
דקורניה מנוצה
דק-זנב מכונף
דק-זנב נימי
דק-זנב קשתני
דק-נוף צהבהב
דקשן קפוץ
דרבה מחודדת
דרבה משולחפת
דרבונית אביבית
דרדית בינונית
דרדית מצויה
דרדר גדול-פרחים
דרדר אביבי
דרדר אשקלון
דרדר גלדני
דרדר דמשקאי
דרדר החרחבינה
דרדר הלבנון
דרדר המדבר
דרדר המכבד
דרדר הערבות
דרדר הקורים
דרדר חוחני
דרדר כחול
דרדר לביד
דרדר מצוי
דרדר מצרי
דרדר נאה
דרדר נמוך
דרדר סיני
דרדר ססגוני
דרדר צמרני
דרדר קיפח
דרדר קרומי
דרדרת צהובה
דרכמונית מצרית
דרכמונית סורית
דרכנית אפורה
דרכנית מקופחת
דרכנית קרחת
דרכנית שעירה