קחוון רב-קרניים

הדפסה
  Anthemis cornucopiae שם מדעי
מורכבים
Asteraceae
משפחה
מאוחה מס' עלי כותרת
גזור צורת העלה
מפורץ שפת העלה
חברות שיחים (בתה וגריגה) בית גידול
עגול צורת הגבעול
חד-שנתי צורת חיים
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
עונת הפריחה

קחוון  רב-קרניים
צילום: © ליאור אלמגור   שביל הפיסגה מירון , 4-2015
© כל הזכויות שמורות לצלמים ולאתר צמח השדה.

תמונות נוספות:

מידע נוסף

סימני שדה לזיהוי קחוון רב-קרניים
1. פרחי התפרחת במרכז הופכים לדלילים ומרווחים יותר ככל שמתרחקים
מהקודקוד.

2. במרכז יש התגבהות  כיפתית שאיננה אופיינית בצורה כה בולטת לקחוונים.


מקורות מידע 
גינון חסכוני בצמחי בר