ארנריה חרמונית

הדפסה
  Arenaria cassia שם מדעי
צפורניים
Caryophyllaceae
משפחה
5 מס' עלי כותרת
פשוט צורת העלה
תמים שפת העלה
קרקעות כבדות בית גידול
עגול צורת הגבעול
חד-שנתי צורת חיים
חרמון, תפוצה בארץ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
עונת הפריחה
צמח מוגן

ארנריה  חרמונית
צילום: © ליאור אלמגור   חרמון, 14-5-2009
© כל הזכויות שמורות לצלמים ולאתר צמח השדה.

תמונות נוספות:

מידע נוסף

צמח-סלעים צנוע ממשפחת הציפורניים, הגדל בארץ רק בחרמון. עשבוני חד-שנתי. הגבעולים עדינים, משתרעים. העלים נגדיים, יושבים (חסרי עוקץ), אין עלי-לוואי.
מיני ארנריה דומים לקרוביהם בופוניה וצללית, ואפשר להבדיל ביניהם לפי העלים – בארנריה הם דמויי ביצה, ובצללית דמויי מרצע; ולפי הפרי – בארנריה הוא נפתח ב-6 קשוות, ובצללית ב-3 קשוות. בניגוד לבופוניה: העלים לא הדוקים לגבעול, ועוקצי הפרחים ארוכים, 2 –12 מ"מ.
פורח במאי וביוני. הפרחים קטנים ורבים. 5 עלי הגביע מפורדים עד בסיסם, שעירים, אורכם 4–5 מ"מ. 5 עלי-הכותרת לבנים, קצרים מעלי הגביע, דמויי ביצה הפוכה, הקצה מעוגל או מחודד קלות. לפרח 5 אבקנים, 2 עמודי עלי. הפרי הלקט והוא נפתח ב-6 קשוות. הזרעים דמויי כליה, מגובששים.
בסוג 250 מינים. בארץ 4 מינים, 3 מהם נדירים.

כתב מייק לבנה

מקורות מידע

הצמח במקורות 
גינון חסכוני בצמחי בר