דרדית בינונית

הדפסה
  Crupna intermedia שם מדעי
מורכבים
Asteraceae
משפחה
מאוחה מס' עלי כותרת
מנוצה צורת העלה
משונן שפת העלה
קרקעות כבדות בית גידול
עגול צורת הגבעול
חד-שנתי צורת חיים
גולן, תפוצה בארץ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
עונת הפריחה

דרדית  בינונית
צילום: © ליאור אלמגור   הר בנטל, 26-4-2012
© כל הזכויות שמורות לצלמים ולאתר צמח השדה.

תמונות נוספות:

מידע נוסף

הצמח זוהה בגולן רק בשנת 2009

מקורות מידע 
גינון חסכוני בצמחי בר