שלהבית צהובת-עלים

הדפסה
  Phlomis chrysophylla שם מדעי
שפתניים
Lamiaceae
משפחה
מאוחה מס' עלי כותרת
פשוט צורת העלה
תמים שפת העלה
קרקעות כבדות בית גידול
מרובע צורת הגבעול
שיח ובן-שיח צורת חיים
חרמון, גליל, הרי יהודה, תפוצה בארץ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
עונת הפריחה
בסכנת הכחדה

שלהבית צהובת-עלים
צילום: © שרה גולד   חרמון, 6-2009
© כל הזכויות שמורות לצלמים ולאתר צמח השדה.

תמונות נוספות:

מידע נוסף

שיח הררי, גדל בארץ כמעט רק בחרמון, שכיח מאוד ברום-הביניים החרמון. מזכיר את בן סוגו השלהבית הדביקה, אך העלים מצהיבים בהתבגרם.
פורח ממאי עד אוגוסט, בהתאם לרום.
מיני השלהבית מחליפים זה את זה עם העליה בחרמון: מרגלי החרמון עד רום של 1,400 מ' שכיחה שלהבית דביקה, הנפוצה גם ביתר אזורי הארץ; מרום של 1,200 מ' ומעלה עד רום של 1,900 מ' שולטת בשטח שלהבית צהובת עלים; ומרום של 1,700 מ' ומעלה גדל מין אחר, שלהבית הררית.
בסוג 100 מינים, שתפוצתם משתרעת בעיקר בערבות רמות במערב אסיה ובמרכזה. בארץ 8 מינים, מהם 2 אנדמיים.

כתב מייק לבנה


מקורות מידע


 
גינון חסכוני בצמחי בר