חופניים קצרי גבעול

הדפסה
  Thlaspi brevicaule שם מדעי
מצליבים
Brassicaceae
משפחה
3 מס' עלי כותרת
פשוט צורת העלה
תמים שפת העלה
קרקעות כבדות בית גידול
עגול צורת הגבעול
חד-שנתי צורת חיים
חרמון, תפוצה בארץ
צופני

חופניים קצרי גבעול
צילום: © מייק לבנה   חרמון, 5-09
© כל הזכויות שמורות לצלמים ולאתר צמח השדה.

תמונות נוספות:


 
גינון חסכוני בצמחי בר