חלבלוב שרוע תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Gavri Sion  
 
Euphorbia peplis