חלבלוב שרוע תמונה הבאה  © Photo: Gavri Sion  
 
Euphorbia peplis