ורוניקה קטנת פרחים תמונה הבאה  © Photo: Erga Aloni  
 
veronica panormitana