צפורנית לילית תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Silene nocturna