עירית צרת-עלים , ינואר תמונה קודמת  © Photo: Mori Chen  
 
Asphodelus tenuifolius