חלמונית גדולה שביל הפיסגה מרון תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Sternbergia clusiana