צהרון מצוי תל חדיד, 7-3-2011 תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Gynandriris sisyrinchium