שיטה סלילנית תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Acacia raddiana