חלבלוב משונשן תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Euphorbia arguta