מרקולית מצויה תמונה קודמת  © Photo: Gavri Sion  
 
Mercurialis annua