אלת המסטיק תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Pistacia lentiscus