מציץ סורי תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Podonosma orientalis