סלביניה צפה תמונה הבאה  © Photo: Ori Fragman-Sapir  
 
Salvinia natans