ארבעוני שעיר תמונה קודמת  © Photo: Mori Chen  
 
Tetrapogon villosus