סיסן זוני תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Catapodium marinum