מרור הגינות תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Sonchus oleraceus