סלוודורה פרסית שמורת נחל דוד עין גדי, דצמבר תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Salvadora persica