חיננית הבתה נחל כסלון, נובמבר תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Bellis sylvestris