סתוונית ירושלים גולן תמונה קודמת  © Photo: Yehuda Marta  
 
Colchicum hierosolymitanum