אחירותם החורש צוק מנרה, אפריל תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Amikam Shoob  
 
Spartium junceum