סתוונית היורה תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Colchicum stevenii